Leave Your Message
01 02 03 04
Biz hakda-indxkkc

Minintel Technology Co., Ltd.

Biziň Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän öňdebaryjy PCBA (Çap edilen Dolandyryş Geňeşi Assambleýasy). Innowasiýa we takyklyga ygrarlylyk bilen döredilen, gymmatly müşderilerimize öňdebaryjy elektron çözgütleri bermekde ýöriteleşýäris. Önümimiziň giň gerimi, akylly sagatlar, lukmançylyk gurallary, batareýany dolandyrmak ulgamlary, robot modullary, WiFi we Bluetooth modullary, senagat dolandyryş tagtalary, akylly LED yşyklandyryş ulgamlary, simsiz zarýad berijiler we ş.m. ýaly köp sanly pudagy öz içine alýar. Bu dürli portfel, dürli müşderilerimiziň üýtgeşik we ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.
köpräk oka

näme üçin bizi saýlamaly?

Gymmatly müşderilerimize öňdebaryjy elektron çözgütleri bermekde ýöriteleşýäris.

Önümçilik prosesi

Müşderileriň köp isleglerini kanagatlandyrmak üçin size bir nokatly hyzmat beriň.

PCB önümçiligiPCB önümçiligi

PCB önümçiligi

Komponentleri gözlemekKomponentleri gözlemek

Komponentleri gözlemek

ICQ barlagICQ barlag

ICQ barlag

PCB AssambleýasyPCB Assambleýasy

PCB Assambleýasy

QC, AOI, rentgenQC, AOI, rentgen

QC, AOI, rentgen

Standart gaplamak we ibermekStandart gaplamak we ibermek

Standart gaplamak we ibermek

Önümimiz

Minintel, ähli dünýä müşderilerine ýokary hilli we ykdysady taýdan “One-Stop PCB” gurnama hyzmatyny bermäge borçlanýar.

360

Zawod

1 +

Inerener topary

1 +

Önümçilik liniýasy

920000 +

Gündelik önümçilik kuwwaty

Zawod / şahadatnamalar

3000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýan iň häzirki zaman desgadan işleýäris.

Ygtybarly hyzmatdaşyňyz boluň

Minintel, ähli dünýä müşderilerine ýokary hilli we ykdysady taýdan “One-Stop PCB” gurnama hyzmatyny bermäge borçlanýar.

PCB bahasyny alyň

Iň soňky habarlar we bloglar

Köpräk oka
Hyzmatdaş (1) j1t
Hyzmatdaş (1) ýih
Hyzmatdaş (2) 03w
Hyzmatdaş (2) 21c
Hyzmatdaş (3) d1v
Hyzmatdaş (3) 144
Hyzmatdaş (4) zjj
Hyzmatdaş (4) jmf
Hyzmatdaş (5) udt
Hyzmatdaş (6) 48p
Hyzmatdaş (7) xp6
Hyzmatdaş (8) 1tn
Hyzmatdaş (9) 5 sm
Hyzmatdaş (10) upa
01 02 03 04 05 06